Organizasyon Şeması

Organizasyon Şeması

Bazılarına göre, yönetim de bir üretim faaliyeti olarak kabul edilir ve bu yüzden önemlidir. Gerçekten de işletme yönetiminde yönetim,”üretim unsurlarının en verimli biçimde kullanılması ile ilgili çalışma ve uyumlu bir işbirliği sağlanması” olarak tanımlanır.
 
 
 
Organizasyon adı verilen teknik ve sosyal nitelikteki yapılanma, çok çeşitli açılardan incelenerek, yönetim konusunda üzerinde en fazla durulan alan oldu. Organizasyon bir düzen veya düzenlemeyi ifade eder. Organizasyonu bir bakıma, iş ile iş, iş ile insan ve insan ile insan arasındaki ilişkilere yönelik düzen ve düzenlemeler olarak görmek mümkündür.
 
 
 
Organize etme veya örgütleme, organizasyon yapısının oluşturulması için yürütülen faaliyetlerin toplamını ifade eder. Organize etmek için bilinçli bir süreç gerekir. Organize toplum aynı zamanda ‘tanımlı toplum’ anlamına gelir. Küçük veya büyük bir toplumda, ne kadar çok tanım varsa, o toplum o kadar organize olmuş sayılır.
 
 
 
Organizasyon tasarımı, bir organizasyon yapısını oluşturan başlıca ilişkilerin şeklini, niteliğini anlatır.